субота, 30 травня 2015 р.

Увага! Нова література!

1. Корж, Петро Васильович.
Казки від тітки Олі : (у віршах) / П. В. Корж. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 98 с. : фото, іл.  200 экз. (Шифр 84(4УКР)6/К 66)
     Автор у поетичному стилі виклав казки за мотивами покутських народних, які у свій час на Прикарпатті записали у селі Зібранівка студенти ЧНУ ім. Ю. Федьковича від жительки села Ольги Палійчук (родички автора). В авторській поетичній інтерпретації народних казок присутні щирий гумор, добрий настрій, життєстверджуючий оптимізм, красива вишукана мова.
     Розраховане на масового читача – юного і дорослого.


2. Плавання : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Н. О. Гнесь, Я. П. Галан. - Чернівці : ЧНУ, 2014. - 196 с. : рис. - Бібліогр.: с. 194-195 (14 назв)  100 экз. (Шифр 75.717.5/П 37)
     У посібнику висвітлено історію розвитку плавання як виду спорту, основи статичного і динамічного плавання, проаналізовано техніку спортивного і прикладного плавання, розкрито алгоритм дій при наданні допомоги потерпілим на воді.
     Для студентів і викладачів ВНЗ, учителів фізичної культури.         

3. Мандзюк, Людмила Михайлівна.
Червоні кетяги калини : вірші / Л. М. Мандзюк. - Чернівці : Місто, 2014. - 202 с. : іл.  300 экз. (Шифр 84(4УКР)6/М 23)
     В основу збірки віршів лягли спомини про Україну із далекої Італії, де авторка живе і працює вже тринадцять років. Розлука із рідним краєм вилилася у мереживо поетичних рядків, які не дають їй змоги забути його, а постійно бути на зв’язку із Вітчизною.
     Розраховано на шанувальників літературного слова і широке коло читачів.4. Федюк, Віктор Васильович.
Політ сокола. Надзвичайні пригоди запорізького козака-характерника Тараса Тихого в Україні та за її межами : роман-фентезі / В. В. Федюк. - Чернівці : Місто, 2014. - 164 с. : іл.  500 экз. (Шифр 84(4УКР)6/Ф 32)
     Ця книга – перша у трилогії про козаків-характерників, чарівників військової справи, вихованні та навчанні яких поєдналися кращі риси воїнів-слов’ян та скифів. У творі автор намагався відтворити події козацької доби, а саме участь козаків у штурмі французької фортеці Дюнкерк у 1646 році. В книзі є сторінки ерудита про Запорізьку Січ, про Івана Сірка – найславетнішого характерника, про зброю козаків, про козацьку науку перемагати. Книга гарно ілюстрована, дизайн Раїси Рязанової.
     Це – повість-фентезі для дітей середнього шкільного віку. 


5. Кушнір, Богдан.
Помста оперативника розвідки : пригодницький роман / Б. Кушнір. - Львів : Апріорі, 2014. - 352 с. : іл.  1000 экз. (Шифр 84(4УКР)6/К 96)
     Це пригодницький роман про сучасну розвідку – її внутрішню таємну кухню та специфічні стосунки між оперативниками – таке було, є і буде під завісою секретності. Любов і ненависть, світла романтика і липкий дух наживи – вічні людські суперечності тісно переплітаються з реальними історичними подіями., це боротьба олігархічних угрупувань Росії за владу використати розвідку для впливу на сильних світу цього.
     Розрахована на масового читача.
6. Невидайло, Микола Гаврилович.
Людина людині – вовк! : вибрані твори / М. Г. Невидайло. - Посмертне вид. - Ужгород : Графіка, 2014. - 84 с. : іл. - (Бібліотека журналу  "Бористен")  300 экз. (Шифр 84(4УКР)6/Н 40)
     Книга містить в собі автобіографічні оповідання і новели очевидця подій з часів його юності до останніх років життя, а також авторські ілюстрації до «казок». Це, так би мовити, - збірка його нелегкого життєвого шляху, який він пройшов разом зі своїм народом.
     Розрахована на широке коло читачів.7. Невидайло, Микола Гаврилович.
Нариси з історії України – від прадавніх літ до сучасності. Буквар патріота України. Публіцистика / М. Г. Невидайло. - Посмертне вид. - Ужгород : Графіка, 2013. - 152 с. : іл. - (Бібліотека журналу  "Бористен")  300 экз. (Шифр 63.3(4УКР)/Н 40)
     М. Г. Невидайло (1923 - 2012рр.)– лауреат двох літературних премій: ім. О. Гончара та ім. В. Підмогильного. Він - український Солженіцин. Послідовник І. Багряного та О. Гончара.
     Книга містить в собі три аспекти розвитку визвольної боротьби українців.

8. Невидайло, Микола Гаврилович.
Приносини часів смутенних : вибрані твори / М. Г. Невидайло. - 2-ге вид. - Ужгород : Графіка, 2012. - 224 с. : іл., портр. - (Бібліотека журналу  "Бористен")  300 экз. (Шифр 84(4УКР)6/Н 40)
     У запропонованих автором творах – живі спогади свідка нашої новітньої (підневільної) історії в художньому осмисленні з позицій українського патріотизму з наполегливою засторогою ніколи, ніколи, нікому знову не потрапити в «братні» обійми, бо і вам буде лихо.
     Розраховано на масового читача.9. Невидайло, Микола Гаврилович.
Динозаври : вибрані твори / М. Г. Невидайло. - 2-ге вид. - Ужгород : Графіка, 2013. - 108 с. : іл. - (Бібліотека журналу  "Бористен")  350 экз. (Шифр 84(4УКР)6/Н 40)
     До книги ввійшли повісті, що з позиції парапсихології і містики аналізують страждання звичайних людей, які в зашморзі трагічних подій нашого підневільного бездержавного існування в лабетах імперії шукають виходу з глухого кута неволі.
     Розраховано на масового читача.

10. Стрекаль, Володимир Семенович.
Придорожні віхи : сатира, гумор / В. С. Стрекаль. - Київ : КИТ, 2015. - 200 с. : портр.  тираж Б. т. (Шифр 84(4УКР)6/С 84)
     Автор подає власне бачення суспільно-політичних проблем. Використовує іронічно-саркастичний підхід до подій, що відбуваються, і зображує їх у дотепній формі. Достатньо точно і влучно передає образи героїв, різні життєві ситуації, а також стосунки між людьми. Окремі вірші написані у специфічному жанрі – літературних пародій.
     Розраховано на масового читача.
вівторок, 26 травня 2015 р.

Для вчителів та студентів педагогічних ВНЗ!


Нова література у відділі абонемента


1.    Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів : метод. посіб. / К. І. Чорна [та ін.] ; під заг. ред. К. І. Чорної ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 260 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 254-259 (112 назв)  300 экз. (Шифр 74.200.53/В 54)
       У посібнику розкрито зміст , сучасні форми та методи виховання  культури гідності (особистої, людської та національної) дітей у позаурочній діяльності на засадах гуманістичної моралі та підготовки вчителів до виховання цього феномену.
       Розрахований на спеціалістів різних галузей науки і практики, які за родом своїх занять займаються питаннями морального розвитку дітей, а також для всіх, хто не байдужий до проблем дітей в Україні.
2.    Докукіна, Олена Михайлівна.
Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку : метод. рек. / О. М. Докукіна, Т. В. Кравченко, К. М. Павицька ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 52 с. - Бібліогр.: с. 51(16 назв)  300 экз. (Шифр 74.200.5/Д 63)
     Рекомендайії призначені для проведення просвітницької роботи з батьками у вирішенні питань , пов’язаних із професійним самовизначенням дитини старшого шкільного віку. Подаються різноманітні форми і методи проведення цієї роботи, пропонуються орієнтовні розробки просвітницьких заходів.
     Призначені для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, заступників директорів з виховної роботи.

3.    Журба, Катерина Олександрівна.
Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім'ї і школи : метод. рек. / К. О. Журба ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 72 с. : табл.  300 экз. (Шифр 74.200.53/Ж 91)
     Розкривають сучасні зміст, форми і методи роботи з педагогами, батьками та спрямовані на виконання та утвердження у них культури гідності, Особлива увага приділяється формуванню у дітей позитивного само сприйняття, адекватної самооцінки та інтерес до самопізнання.
     Адресовані широкій педагогічній громадськості, студентам педагогічних вузів, батькам.

4.    Зубалій, Микола Дмитрович.
Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / М. Д. Зубалій, В. В. Івашковський, В. І. Мудрік ; за ред. М. Д. Зубалія ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 172 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр.: с. 155-171 (292 назв). - Авт. зазн. на звороті тит. арк.  300 экз. (Шифр 74.200.54/З-91)
     Розкрито історію становлення й розвитку поняття «позакласна робота», проаналізовано сутність і зміст спортивної діяльності, розкрито особливості фізичного виховання, проведено сутнісний аналіз термінології і змісту позакласної роботи, визначено сутність і зміст туризму в літературі та інші теми.
     Для вчителів фізичної культури, викладачів фізичного виховання , тренерів спортивних секцій, аспірантів, батьків та всім не байдужим, кого цікавлять дані питання.

5.    Киричок, Віра Андріївна.
Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності : метод. рек. / В. А. Киричок, О. В. Роговець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 80 с. : рис. - Бібліогр.: с. 78-79 (23 назви)  300 экз. (Шифр 74.200.53/К 43)
     Рекомендації розкривають зміст, сучасні форми та методи виховання культури   гідності. Особлива увага приділена реалізації рефлексивно-експліцитного методу виховання з урахуванням вікових особливостей учнів.
     Рекомендації адресовані вчителям початкових класів, вихователям, методистам, практичним педагогам, студентам педагогічних вузів, батькам.
6.    Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища : навч.-метод. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання ; авт.-упор.: В. І. Кириченко, О. О. Єжова. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 172 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 157-171 (233 назви)  300 экз. (Шифр 74.200.2/М 58)
     У посібнику представлені теоретичні основи, матеріали для практичної підготовки суб’єктів межсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховання середовища.
      Посібник адресований вчителям загальноосвітніх навчальних закладів та представників різних організацій, які беруть участь у підвищенні якості освіти.


7.    Маруніна, Галина Георгіївна.
Виховання основ культури гідності дошкільників : метод. рек. / Г. Г. Маруніна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 28 с. : рис. - Бібліогр.: с. 27 (5 назв)  300 экз. (Шифр 74.100.53/М 29)
     У рекомендаціях висвітлюється зміст, форми, методи і педагогічні умови виховання основ культури гідності дітей.
     Рекомендації адресовані практичним педагогам, студентам педагогічних вузів, батькам.
8.    Назаренко, Галина Анатоліївна.
Підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до виховання культури гідності учнів : метод. рек. / Г. А. Назаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 24 с.  300 экз. (Шифр 74.584(4УКР)/Н 19)
     У рекомендаціях обґрунтовано методичні засади, зміст, форми, методи і напрями підготовки вчителів до виховання культури гідності учнів у процесі післядипломної освіти.
     Рекомендації адресовані науково-педагогічним працівникам закладів післядипломної освіти, директорам, заступникам директорів, педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, студентам педагогічних закладів.9.    Оржеховська, Валентина Михайлівна.
Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : навч.-метод. посіб. / В. М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 172 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр.: с. 168-171(57 назв)  300 экз. (Шифр 74.200/О-65)
     У розділах посібника надається інформація про використання технологій збереження здоров’я школярів, виховної роботи школи з профілактики вживання учнями психоактивних речовин (проекти, тренінги, профілактична програма), технології запобігання агресії та насильства у контексті формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу.
      Посібник адресований студентам педагогічних спеціальних вищих навчальних закладів, та буде корисним і для педагогічних колективів загальноосвітніх шкіл, батьків.

10.    Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників : метод. посіб. / В. П. Горпинюк [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Кравченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 268 с. : табл. - Бібліогр.: с. 264-265 (19 назв)  300 экз. (Шифр 74.200.4/П 24)
     Посібник присвячено розгляду педагогічної підготовки батьків до професійного самовизначення старшокласників. Порушені питання ролі сім’ї і впливу батьків на професійне самовизначення дитини, подані емпіричні та методичні матеріали.
     Адресований для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів.
             

 11.    Пустовіт, Наталія Афанасіївна.
Формування екологічно доцільної поведінки школярів : наук.-метод. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. Л. Колонькова, О. Л. Пруцкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 140 с. : табл. - Бібліогр.: с. 134-139 (88 назв)  300 экз. (Шифр 74.200.5/П 89)
     Посібник має на меті сприяти формуванню у школярів підліткового та юнацького віку непрагматичної мотивації, практичних вмінь і навичок ощадливого ресурсоспоживання у повсякденному житті. Розкрито поняття «екологічно доцільна поведінка», типи, загальні принципи її формування, визначено специфіку буденної свідомості як регулятор поведінки школярів щодо довкілля.
      Призначений для вчителів, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ.

12.    Пустовіт, Наталія Афанасіївна.
Школа екологічного вчинку : метод. рек. для вчителів, кл. керівників / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання, Лаб. еколог. виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 36 с. - Бібліогр.: с. 35 (11 назв)  300 экз. (Шифр 74.200.5/П 89)
     Рекомендації розкривають теоретичні засади розуміння вчинку як одиниці поведінки, типів екологічних вчинків, значення і сутність виховних орієнтирів у формуванні культури екологічної поведінки.
     Для вчителів, класних керівників.

13.    Пустовіт, Наталія Афанасіївна.
Школа екологічного вчинку : навч. посіб. / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 116 с. : рис. - Бібліогр.: с. 115 (19 назв). - Авт. зазн. на тит. арк.  300 экз. (Шифр 74.200.5/П 89)
     Посібник містить інформацію та розробки завдань для самостійного опрацювання, спрямовані на мотивування екологічної поведінки учнів. Враховано психологічні механізми самовиховання особистості.
     Призначені для учнів основної школи.                  

14.    Санковська, Ірина Мечиславівна.
Екологічний календар : метод. рек. / І. М. Санковська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання, Лаб. еколог. виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 28 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 27 (10 назв.)  300 экз. (Шифр 74.200.5/С 18)
     Посібник містить матеріали, які сприятимуть формуванню засад екологічного мислення, вихованню учнів цінностей та нової поведінки у школі, вдома та у суспільстві.
      Призначений для методистів, вчителів, керівників гуртків, студентів ВНЗ та широкого кола читачів.


15.    Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Ю. Є. Докукіна, Г. А. Коломоєць, М. В. Тимчик ; за ред. М. В. Тимчика ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 172 с. : табл. - Бібліогр.: с. 163-171 (179 назв)  300 экз. (Шифр 74.200.5/Ф 50)
     У посібнику теоретично обґрунтовано фізичне виховання підлітків у процесі ігрової діяльності, розроблено педагогічні умови підвищення ефективності фізичного виховання підлітків, запропоновано рекомендовані плани-конспекти з волейболу, баскетболу, футболу, гандболу.
     Для вчителів фізичної культури, тренерів спортивних секцій, аспірантів, батьків. 16.    Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / В. В. Івашковський, О. І. Остапенко, М. В. Тимчик ; за ред. М. Д. Зубалія ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 172 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр.: с. 150-157 (148 назв)  300 экз. (Шифр 74.200.5/Ф 50)
     У посібнику розкрито особливості формування вмінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4-х класів загальноосвітньої школи, проаналізовано сучасний стан фізичного виховання учнів початкових класів  у позакласній роботі.
     Для вчителів фізичної культури, керівників і тренерів спортивних секцій, аспірантів, батьків.  17.    Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу : навч.-метод. посіб. / О. О. Єжова [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Оржеховської ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 172 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.  300 экз. (Шифр 74.200.5/Ф 79)

      У посібнику представлені теоретико-методологічні засади створення превентивного виховання середовища загальноосвітнього навчального закладу, окреслена партнерська взаємодія, моніторинг процесу формування превентивного виховного середовища, його педагогічний менеджмент.

     Призначений для методистів, вчителів.18.    Чорна, Катерина Олександрівна.
Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності : метод. рек. / К. І. Чорна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 72 с. - Бібліогр.: с. 71 (19 назв)  300 экз. (Шифр 74.200.53/Ч-75)
     В рекомендаціях особлива увага приділена реалізації рефлексивно-експліцитного методу виховання. Запропоновані форми і методи сприяють розвитку у шкільної молоді ціннісного ставлення до себе, до інших, до України.
     Адресовані керівникам, вихователям, студентам педагогічних ВНЗ, батькам.    
19.    Шкільна, Ірина Миколаївна.
Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності : метод. рек. / І. М. Шкільна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 32 с. - Бібліогр.: с. 31 (7 назв)  300 экз. (Шифр 74.200.53/Ш 66)
     В рекомендаціях особлива увага звертається на вікові особливості старших підлітків та виховання у них особистої, людської та національної гідності через ставлення особистості до себе, до оточуючих, до суспільства. Рекомендації спрямовані на утвердження людського у людині через знання, мотиви та відповідну поведінку.

      Адресовані практичним педагогам, студентам педагогічних ВНЗ, батькам.     

четвер, 14 травня 2015 р.

Увага, нові книги!

Відділ абонемента отримав нові книги. Поспішайте прочитати першими!


1. Вакула, Віктор Миколайович
       Перлина над Дністром: іст. нарис про село Бернове/ В. М. Вакула, Л. В. Співак. – Чернівці: Букрек, 2011. – 216 с. (Шифр 63.3(4УКР-4ЧЕН)/В 14)

Історичний нарис, своєрідний етнографічний опис виникнення і ставлення протягом трьох століть мальовничого села Бернове, що в Кельменецькому районі Чернівецької області. Книга розрахована на широке коло читачів, усіх, хто захоплюється історією рідного краю.

2.    Ватаманюк, Калина Миколаївна.
Між хрестами і зорями / К. М. Ватаманюк. - Чернiвцi : Друк Арт, 2014. - 240 с. : іл.  2000 экз. (Шифр 84(4УКР)6/В 21)

Це друга духовно-пізнавальна книга журналістки з Гуцульщини. Для чого ми прийшли в цей світ? Чи з власної волі прийшли? Куди йдемо з нього? Чому сльози і скорботи, горе і печалі є невідємними супутниками життя кожного з нас? Хто кладе христи на нашу долю? Для чого? На ці вічні запитання авторка знаходить відповіді у непростих долях людей, які постають перед читачем зі сторінок цієї книги.


           
3.    Горян, Виктор Васильевич.
О чем молятся Ангелы / В. В. Горян. - Черновцы : Друк Арт, 2014. - 348 с.  100 экз. (Шифр 84(4УКР=РОС)6/Г 71)

Книга, заснована на реальних подіях з життя головного героя. Розповідає проте, що відчуває  людина під час сорокоденного посту, які думки з'являються у неї в цей час, з якими труднощами стикається і як з ними справляється. Написана у вигляді щоденника, книга знайомить читача з щоденними змінами, що відбуваються з людиною на духовному та фізичному рівні після її спілкування з Богом і як це впливає на відношення з іншими людьми, сприйняття їх і події оточуючого реального і духовного світу.


         
  4.    Емманюель, Франсуа.
Людське питання : повість / Ф. Емманюель ; пер. з фр. Д. Чистяка. - Київ : Пульсари, 2009. - 88 с. - (Бібліотека сучасної прози). - Парал. тит. арк. фр. мовою  2000 экз. (Шифр 84(4БЕЛ)/Е 60)

У повісті видатного сучасного бельгійського франкомовного письменника історичний спадок Голокосту переплітається із сьогоденням транснаціональної компанії, витворюючи оригінальний міф про втрату і віднаходження людського «Я».           
5.    Кандиба, Ольга Аркадіївна.
Бабусині віршики : для дітей дошк. віку / О. А. Кандиба. - Чернiвцi : Друк Арт, 2014. - 108 с. : кол. іл.  80 экз. (Шифр 84(4УКР)6/К 19)

Дана збірка дитячих віршів є пробою пера Ольги Кандиби, бібліотекаря за професією. Книжка оформлена кольоровими ілюстраціями. Буде цікавою для дітей дошкільного віку.

6.    Космач, Анна.
Дарую Надію : [поезія] / А. І. Космач. - Вижниця : Черемош, 2014. - 312 с. : іл.  500 экз. (Шифр 84(4УКР)6/К 71)

Збірка поезій відкриває світ почуттів і думок небайдужого серця, яке палко любить Україну та її народ, вболіває за його долю. У творах є чимало патріотичних мотивів, навіяних сьогоденням, з вірою в щасливе майбутнє своєї країни.7.    Поцілуйко, Віталій Михайлович.
З гумором і серйозно. Розповіді тітки Комарихи та інші оповідання / В. М. Поцілуйко. - Чернiвцi : Друк Арт, 2014. - 128 с.  300 экз. (Шифр 84(4УКР)6/П 64)

У книгу відомого буковинського автора ввійшли твори, у яких майстерно відбивається уся правда життя , але тонко і до місця присмачена щирим українським гумором, вдало закрученою інтригою, несподіваним розвитком сюжету. У цьому виданні читач знайде і знайоме з повсякденного буття, і художній домисел, і спроби узагальнити й подати під своїм кутом зору дивні реальні факти, помітні тільки літератору.
8.    Рыбченко, Ирина.
Стихи для детей : для млад. шк. возраста / И. Рыбченко ; авторизован. пер. англ. стихов А. Милна. - Ужгород : Графика, 2013. - 24 с. : цв. ил.  200 экз. (Шифр 84(4РОС)6/Р 93)


          
9.    Українські народні казки . - Чернівці; Львів. - 2003
Кн. 34 : Казки Наддніпрянщини / запис., упор., літ. опрац. М. Зінчук. - Вижниця : Черемош, 2011. - 480 с. : кол. іл., вкл. арк.  1000 экз. (Шифр 82.3(4УКР)/У 45)

У книгу ввійшли казки, народні легенди, оповідання, демонологічні розповіді, записані у Черкаській області, яка є частиною самобутнього району України – Наддніпрянщини. Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги. Для широкого кола читачів.10.    Хрестоматія практик громадської журналістики часів Євромайдану / уклад. І. Гаврада ; ред. Є. Олійник. - Чернівці, 2014. - 136 с. : іл. - Бібліогр. в підстрок. прим.  тираж Б. т. (Шифр 76.120.8/Х 91)

До хрестоматії включено матеріали, які мають на меті продемонструвати силу соціальних мереж та громадської журналістики на прикладі подій Євромайдану. Книга підготовлена в рамках проекту «Громадська журналістика як спосіб ефективної комунікації (для представників громадського сектору)», за сприяння Національного фонду підтримки демократії (National Endowment for Democracy). Видання рекомендоване для громадських активістів, викладачів, студентів, представників молодіжних рухів та небайдужих і активних громадян.
       
   
11.    Чистяк, Дмитро.
Надсадний сад : поезія / Д. Чистяк. - Київ : Радуга, 2012. - 72 с. : портр., іл.  1000 экз. (Шифр 84(4УКР)6/Ч-68)

Вибрані поезії одного найвідоміших за кордоном молодих українських письменників, лауреата міжнародних літературних відзнак, нарешті з’являються друком  і на рідній землі. У символічних мандрах ліричного героя у пошуках внутрішнього Світла через медитативне єднання з екстатичним імпульсом Душі Світу відбувається повернення до першоджерел одухотвореного буття.середа, 13 травня 2015 р.

До уваги любитителів творчості Марка Твена: знайдено невідомі твори письменника.

Вчені з Каліфорнійського університету в США знайшли невідомі тексти Марка Твена (Семюеля Клеменса), які він писав, працюючи журналістом у Сан-Франциско.
Більшість заміток датуються 1865 роком.
Тоді 29-річний Семюель Клеменс вів щоденну колонку у дві тисячі знаків в газеті «Territorial Enterprise» (Вірджинія, Невада).  За словами дослідника його біографії Боба Херста, майбутній письменник працював над цими журналістськими текстами у нелегкий життєвий період, адже так і не визначився з майбутньою професією, що дуже негативно сприймалося суспільством того часу.
Також Херст говорить про авторський стиль Клеменеса, який прослідковується у знайдених текстах: «Він знає тодішнє суспільство, зацікавлений тим, що відбувається. Він описує події з гумором та яскравіше, ніж ви можете собі уявити».


Джерело: <a href="http://litakcent.com/2015/04/30/tysjacha-j-odyn-sposib-ljubyty-knyzhky/">ЛітАкцент</a>